Dn Fastigheter

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Måndag - Fredag:
07.00 - 12.00
13.00 - 16.00

Telefontid:

10.00 - 12.00  samt 13.00 - 15.00

 

 

Besöksadress:
Sandviksgatan 72A
972 34 Luleå

Akuta fel (efter kontorstid):
                SOS Alarm      0920 - 22 12 40

Störningsjour (dygnet runt):
AVARN Security (G4S): 010 - 222 29 44

Vår personal

Anita Möller

Ekonomi

Katarina (Kajsa) Hannlöv

Administration

Ola Mannfeldt

Fastighetsförvaltare

Conny Gustafsson

Fastighetsförvaltare

Tomas Fahleson

Fastighetsskötare

Fredrik Oja

Fastighetsskötare

Jan Ullberg

Fastighetsskötare

Tony Eriksson

Fastighetsskötare

Dennys Karlsson

Fastighetsskötare

Anders Backelind Johansson

Fastighetsskötare

Om DN Fastigheter

Företaget grundades 1942 av David Nilsson, då den första egna fastigheten byggdes.

Fram till början av 70 talet drevs företaget som en byggnadsfirma. Under dessa år skedde expansionen genom eget byggande och externa förvärv.

I dag är vi ett renodlat fastighetsföretag med inriktning på uthyrning av lägenheter, kontor- och affärslokaler i centrala Luleå.

about_david.jpg

UC Sigill

Ett UC Sigill visar att ett företag är tryggt och säkert att göra affärer med. Sigillet är en kvalitetsstämpel som visar ett företags kreditvärdighet. Det finns i fem klasser, varav de tre högsta finns i brons, silver och guld.

UC Sigillet baseras på kreditvärderingssystemet UC Risk Företag.

DN Fastigheter AB är innehavare av Guldsigillet, vilket betyder att företaget bedöms ha högsta kreditvärdigheten.

UC Sigill

Arbetsmiljöpolicy

Inom vårt företag har vi en verksamhet som kan innehålla arbetsmiljörisker. Självklart skall företaget och de anställda följa de lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på verksamheten. Vi är också medvetna om att vi måste bevaka arbetsmiljön, så att inga nya risker uppstår och att arbetsmiljö är mer än bara frånvaro av risker. Att trivas med och utvecklas i sitt arbete och att arbeta på säkra arbetsplatser är viktigt för oss då det skapar trygghet i det dagliga arbetet. En öppen attityd och diskussioner med samtliga anställda är viktiga för oss för att ge de anställda möjligheter att utvecklas i arbetet.

I det dagliga arbetet skall varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en, inte bara att följa regler, instruktioner och rutiner, utan att också vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö och mot miljön.

Inför t ex beslut om nyinvesteringar eller förändringar i verksamheten, skall arbetsmiljöfrågorna diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda. Åtgärder skall därefter vidtas, för att så lång möjlighet förebygga negativa effekter och minimera risker.