Nycklar

Nycklar

  • Det ingår 3 stycken nycklar till lägenheten, dessa kvitteras hos oss på kontoret i samband med inflyttningen.
  • Extra nycklar kan beställas hos oss; Hyresgästen erhåller en rekvisition på antal nycklar och får tillverka dem hos nyckeltillverkaren. Nycklarna betalas av hyresgästen.
  • Vid förlust av nyckel är hyresgästen skyldig att ersätta kostnaden för ny cylinder samt nycklar.
  • Vid avflyttning ska samtliga nycklar återlämnas.

Hantering av nycklar vid planerat underhåll

  • Vid planerat underhåll i Er lägenhet exempelvis omtapetsering eller mattläggning ska hyresgästen lämna in en lägenhetsnyckel till oss innan arbetet påbörjas.
  • Ni erhåller en kvittens på nyckeln samt att DN Fastigheter tar fulla ansvaret för hanteringen av den. Efter slutfört arbete kontaktar vi Er för uthämtning av nyckeln.
  • Dessa åtgärder vidtas pga att vi skall minimera användningen av huvudnyckel vid längre underhållsarbeten som utförs av externa entreprenörer.
  • DN Fastigheters arbeten kommer även i fortsättningsvis att utföras med huvudnyckel, under förutsättning att Ni som hyresgäst godkänt detta.