Dn Fastigheter

Användarvillkor

-

REGLER FÖR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som börjar gälla inom hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR och Dataskyddslagen ersätter Personuppgiftslagen (PUL) och syftet är att förbättra skyddet för individen vid behandling av personuppgifter.

DN Fastigheter kommer att elektroniskt behandla (lagra, logga, spara etc) dina personuppgifter (innefattande bl.a. cookies och IP-adresser). Ändamålet med behandlingen är att kunna administrera webbplatsen och bostadfördelningen enligt önskemål. Uppgifterna kan också komma att användas för marknads- och kundanalyser, uppföljning och utveckling av DN Fastigheters tjänster samt för marknadsföringsändamål inom DN Fastigheter.

DN Fastigheter kan inte garantera att du kan vara anonym och DN Fastigheter kan också komma att lämna ut uppgifter till tredje part om detta bedöms nödvändigt. Om du är registrerad användare på webbplatsen kommer dina personuppgifter att lagras i DN Fastigheters register.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan knytas till din person indirekt eller direkt. Det handlar om uppgifter såsom namn, personnummer, adress, IP-nummer och bilder.

De specifika personuppgifter vi behandlar här på dnfast.se är följande:

  • Namn *
  • Adress *
  • E-postadress *
  • Telefonnummer *
  • Lägenhetesnummer *
  • Personnummer *
  • Årsinkomst *

Till dessa uppgifter tillkommer även möjligheten att du som användare av systemet själv anger personuppgifter i fritextfält, såsom meddelanden. Dessa uppgifter används för att säkerställa identiteten på hyresgäster/potentiella hyresgäster, hur man bäst kontaktar dem och om de skulle ha råd att hyra en lägenhet av oss.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ett utdrag på vilka uppgifter vi har sparade om dig och även få dem raderade i de fall där du inte är under ett hyreskontrakt med oss. När vi raderar dina uppgifter så kommer vi att göra en så kallad anonymisering av dina uppgifter. Det innebär att dina personuppgifter överskrivs helt och inte längre kommer kunna avläsas och anknytas till dig. Du kommer därmed inte att kunna få tillbaka din eventuella köplats.

Vi sparar även ditt godkännande till att vi får spara dina personuppgifter.

 

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta DN Fastigheter.

Kontaktuppgifter:
0920 - 22 04 30
info@dnfast.se

Adress:
David Nilsson Fastigheter AB
Sandviksgatan 72A

972 34 Luleå