Avflyttning

Uppsägning

Referens till ny hyresvärd, skriftlig/mail, 200 kr betalas i förskott (bg 758-3982). Utfärdas inom 1-3 arbetsdagar efter betalning kommit oss tillhanda.

  1. Uppsägningstiden är tre kalendermånader. Exempelvis om ni säger upp er lägenhet 31 maj, gäller uppsägningen till avflyttning 1 september. Om ni däremot säger upp lägenheten 3 juni, gäller uppsägningen till den 1 oktober med uppsägningstid tre hela kalendermånader: juli, augusti och september. OBS! Du får inte hyra ut din lägenhet i andra hand under uppsägningstiden.
  2. Om ni hyr garage eller p-plats sägs det upp i samband med lägenheten.
  3. Uppsägningen ska vara skriftlig, därefter lämnas eller skickas till oss.
  4. Hyran ska betalas fram till kontraktstiden upphör.
  5. Avflyttande hyresgäst är skyldig att visa lägenheten för intresserade hyresgäster.
  6. Flyttstädning; Senast på avträdesdagen klockan 12 ska lägenheten och tillhörande förråd vara noggrant städade. Om städningen inte godkänns vid besiktningen anlitas en städfirma och avflyttande hyresgäst debiteras för kostnaden.
  7. Demonterade väggfasta gardinbeslag och takuttag ska återmonteras.
  8. Samtliga nycklar ska återlämnas till oss senast klockan 12 på avträdesdagen, om den inträffar under en helgdag sker återlämningen första vardagen. Återlämnas inte samtliga nycklar kommer den avflyttande att debiteras för kostnaden av ny cylinder samt tillhörande nycklar.
  9. Glöm ej säga upp diverse abonnemang rörande lägenheten. DN säger dock upp elavtalet, men den avflyttande hyresgästen ska betala för elabonnemanget som är tecknat för lägenheten under uppsägningstiden eller till dess lägenheten övertas av ny hyresgäst, om detta sker före hyrestidens utgång.
  10. Besiktning ska beställas minst två veckor innan avflyttningen, ring oss på kontoret telefon 0920 - 22 04 30.