Uthyrning i andrahand

Uthyrning i andrahand

Vid uthyrning i andrahand ska du alltid kontakta DN Fastigheter för godkännande.

Via länk nedan eller på vårt kontor erhåller du en blankett gällande ansökan om andrahands uthyrning. Den ska fyllas i och lämnas in till oss.

Intyg på att du inte har möjlighet att nyttja din bostad är ett måste. Exempelvis arbete på annan ort (arbetsgivarintyg), studier (kursintyg / intagningsbevis). 

Målet ska alltid vara att du har för avsikt att flytta tillbaka till lägenheten.

Du ska själv ordna hyresgäst och DN Fastigheter förutsätter att parterna sinsemellan ordnar de praktiska detaljerna. Du är skyldig att lämna in en kopia på andrahandskontraktet till DN Fastigheter, samt uppge dina nya kontaktuppgifter.

Förstahands hyresgästen (Du) har det juridiska ansvaret för bostaden. Du ansvarar för lägenhetens skötsel och hyra samt att störande verksamhet inte förekommer i lägenheten.

Du ska meddela DN Fastigheter om du av någon anledning byter hyresgäst under den avtalade tiden.

Andrahands uthyrning får ske max 6 mån, undantag gäller vid tidsbestämda studier, intyg krävs

Efter din andrahands uthyrning ska du meddela DN Fastigheter att du flyttat tillbaka till din lägenhet. Detta ska göras skriftligen.

F rom 1 oktober 2019 skärps reglerna för otillåten andrahandsuthyrning som bl a kan medföra att hyreskontraktet kan bli uppsagt med omedelbar verkan.

OBS! Andrahands hyresgästen har inte förtur till kontraktet vid eventuell uppsägning av lägenheten.

Handläggningstid 2-3 veckor.

Ladda ner blankett för uthyrning i andrahand här