Egna reparationsarbeten

Egna reparationsarbeten

Ta alltid kontakt med hyresvärden om du vill förändra något i din lägenhet.

Reparationsrätt för hyresgäst;

För att undvika kostnader för återställande av oskickligt utförda arbeten bör alla reparationer och förändringar i lägenheter ske i samråd med hyresvärden.

Hyresgästen har rätt att på egen bekostnad utföra reparationer i lägenheten (24 a § hyreslagen); De reparationer som hyresgästen har rätt att utföra är målning, tapetsering och därmed jämförlig åtgärd. Som exempel på därmed jämförliga åtgärder kan nämnas montering av persienner, kakelsättning i kök och våtutrymmen och utbyte av innerdörrar eller vred till sådana.

Dock gäller att: Om det vid den besiktning som utföres i samband med avflyttning bedömmes att lägenhetens bruksvärde minskat pga reparationsåtgärder som hyresgästen själv vidtagit (kanske utfört arbetet ej fackmannamässigt, eller använt extrema färger, håltagning i våtrumsväggar som leder till fuktskador etc) har hyresvärden rätt till skadestånd.

I våtutrymmen är det absolut förbjudet att borra hål i kakel så att detta förstör det tätskickt som skyddar mot fukt / mögel angrepp.