Hänsyn till grannar

Vi vill att du ska trivas!

Regler för din trivsel

I ett flerfamiljshus bor man nära grannarna. Alla måste därför visa hänsyn och tänka på att inte störa omgivningen. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelser kan bli uppsagd från sin lägenhet.

Så här står det i hyreslagen § 25;
"Hyresgästen är skyldig att iakttaga allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten."

Hyresgästen är ansvarig för störningar orsakade av bland annat honom själv, familjemedlemmar och dem som besöker honom. Hyresgästens skyldigheter gäller i lägenheten, men också i gemensamma utrymmen som t ex trapphus, hiss, soprum och tvättstuga.

En enkel tumregel kan vara att ingenting ska höras till grannarna. Detta gäller dygnet om, men är extra angeläget från klockan 22 på kvällen till 8 på morgonen.

Det kan uppstå situationer då du själv kan få problem med grannar som stör dig. Hur du skall agera beror på situationen.

 • Hög musik, högt tal, fest och liknande
  "Ta kontakt med hyresgästen - försök lösa problemet"
 • Lägenhetsbråk
  "Allvarliga bråk, kontakta polis eller störningsjouren"

Återkommer problemet kontakta oss. Notera klockslag, datum form av störning osv.

Kontakta alltid oss vid allvarliga störningar.
Om störningen ägt rum under kvälls eller nattetid vill vi att du kontaktar oss kommande vardag. Det är viktigt att vi snabbt får reda på vad som har hänt, och vem som har stört, eftersom vi vill meddela den störande att vi som hyresvärd inte accepterar ett störande beteende i våra fastigheter.

Sammanfattningsvis;

 • Tala vänligt med dina grannar om störning uppstår
 • Kontakta alltid hyresvärden vid allvarliga störningar
 • Ta hänsyn
 • Vid akuta störningar, ring AVARN Security (G4S) Störningsjour 010 - 222 29 44
 • Hyresgäst som orsakar utryckning av störningsjouren debiteras kostnaden (för närvarande ca 3 376 kr).