Lägenhetsbyte

Lägenhetsbyte

DN Fastigheter ska alltid kontaktas först.

Vi förmedlar inga byten utan det måste du som hyresgäst ordna själv, antingen internt inom vårt bestånd eller externt.

För att ha rätt till ett byte ska det avse ett förstahands kontrakt, samt att det inte har erhållits genom ett tidigare byte inom ett (1) år. Hyresgästerna ska som huvudregel ha bott i sina respektive lägenheter i minst ett (1) år för att bytet ska beviljas.

De bytande hyresgästerna ska gemensamt kontakta hyresvärden för sedvanlig kreditupplysning, samt kontraktsskrivande och kvittering av nycklar.

Den bytande hyresgästen ska beställa besiktning av lägenheten och tillhörande utrymmen.

Besiktningen som genomförs avser inte städning och reparationer utan endast lägenhetens sakvaror och fast egendom.

Inflyttande hyresgäst övertar avflyttande hyresgästs förpliktelser gentemot hyresvärden.

Handläggningstid för byte 1 - 3 månader.

Ladda ner blankett för lägenhetsbyte här