Hyrestgästinformation

Allmänt

Information

Upplåsning

Vardagar: Kl. 07.00 - 16.00
Kostnad: 400 kronor

Övriga tider: Jourbolagets taxa

Avgiften ska erläggas kontant eller via SWISH vid upplåsningstillfället.

Ordningsföreskrifter

Parkering

 • Parkeringsföreskrifter ska respekteras.
 • Parkering förbjuden vid ingångar, garageportar, sophus etc.
 • Motorvärmarsladd får ej lämnas i uttaget

Tvättstuga

 • Tvättid bokas på bokningstavlan.
 • Efter avslutat tvättpass ska tvättpluggen parkeras eller medtagas till lägenheten.
 • Inkräkta inte på någon annans bokade tid. Har inte tvättiden tagits i anspråk inom en timme från den bokade tiden har en annan hyresgäst rätt att bruka tvättstugan.
 • Städa tvättstugan efter dig.

Sopor

Våra fastigheter omfattas av källsortering och följande avfall får lämnas i soprummet;

Brännbart; Ex trä, textilier, skor, cellplast, dammsugarpåsar och använda blöjor. Även plast som ej är förpackningar (leksaker, plastbunkar) och mjukplast (påsar och folie) sorteras hit. Förpacka i plast eller plastpåse.

Komposterbart; Ex. allt matavfall som matrester, äppelskrutt, potatisskal, kött, fisk och skaldjur går att kompostera. Även kaffefilter, hushållspapper komposteras. Förpacka i våtstark papperspåse, eller kompostpåsar (erhålles från hyresvärden)

Restavfall; Ex. porslin, keramik  och proppsäkringar som ej är förpackningar är restavfall.

Returpapper; Alla slags tidningar, reklamblad och kataloger räknas som returpapper.

Resterande avfall enligt nedan måste och skall lämnas på återvinningsstationer & miljöstationer eller återvinningsmarknaden.

 • Ofärgat glas
 • Färgat glas
 • Hårdplast
 • Metall
 • Farligt avfall
 • Grovsopor
 • Elektronik

OBS! Detta måste respekteras och följas av alla våra hyresgäster.

Snöröjning

Under helger sker endast plogning för att skapa framkomlighet till och från fastigheten. Övrig snöröjning sker på ordinarie arbetstid.

Hyresgästen är ansvarig för hålla balkong/altan fri från snö och is.

Tänk på att snöröjning på p-platser och motorvärmarplatser ska enligt kontrakt ombesörjas av hyresgästen själv.

Trapphus

Barnvagnar, cyklar, sparkar, skor, skidor och liknande föremål får ej förekomma i trapphusen.

Rökning är ej tillåten i fastigheternas allmänna utrymmen.

Cykelrum/Cykelbod

Endast till för cyklar. Moped/MC får ej förvaras här p g a brandskyddsskäl